Indeks 
Protokół
PDF 268kWORD 191k
Czwartek, 12 lutego 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (debata)
 3.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  3.1.Burundi: sprawa Boba Ruguriki
  3.2.Arabia Saudyjska: sprawa Raifa Badawiego
  3.3.Masowe groby osób zaginionych z Ashia w wiosce Ornithi w okupowanej części Cypru
 4.Głosowanie
  4.1.Burundi: sprawa Boba Ruguriki (głosowanie)
  4.2.Arabia Saudyjska: sprawa Raifa Badawiego (głosowanie)
  4.3.Masowe groby osób zaginionych z Ashia w wiosce Ornithi w okupowanej części Cypru (głosowanie)
  4.4.Powołanie Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (głosowanie)
  4.5.Mianowanie członków Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (głosowanie)
  4.6.Kryzys humanitarny w Iraku i Syrii, w szczególności w związku z Państwem Islamskim (głosowanie)
 5.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 8.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 9.Składanie dokumentów
 10.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 11.Kalendarz następnych posiedzeń
 12.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1- Mianowanie członków Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach


PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (debata)

Oświadczenie Komisji: Zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (2015/2564(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Monikę Hohlmeier, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi, Diane Dodds niezrzeszona, Tadeusz Zwiefka, Miriam Dalli, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Bronis Ropė, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alessandrę Mussolini, Barbara Kappel i Agustín Díaz de Mera García Consuegra, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Biljanę Borzan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marielle de Sarnez, Richard Howitt, Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Ignazio Corrao i Anna Záborská.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pierwsza sesja marcowa w 2015 r.


3. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 10.2.2015)


3.1. Burundi: sprawa Boba Ruguriki

Projekty rezolucji B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 i B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer i Maurice Ponga przedstawili projekty rezolucji.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący


Głos zabrali: Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, Nicola Caputo w imieniu grupy S&D, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Francesc Gambús i Claudia Tapardel.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić i José Inácio Faria.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.1 protokołu z dnia 12.2.2015.


3.2. Arabia Saudyjska: sprawa Raifa Badawiego

Projekty rezolucji B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 i B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Josef Weidenholzer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Iva Vajgla, i Cristian Dan Preda przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Seán Kelly i Elena Valenciano.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marc Tarabella i Ulrike Lunacek.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.2 protokołu z dnia 12.2.2015.


3.3. Masowe groby osób zaginionych z Ashia w wiosce Ornithi w okupowanej części Cypru

Projekty rezolucji B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 i B8-0161/2015 (2015/2551(RSP))

Ska Keller, Notis Marias, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Takis Hadjigeorgiou, Josef Weidenholzer i Eleni Theocharous przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Lefteris Christoforou w imieniu grupy PPE, Demetris Papadakis w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand niezrzeszony, Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kostas Chrysogonos, James Carver i Lampros Fountoulis.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.3 protokołu z dnia 12.2.2015.

°
° ° °

Głos zabrała Eleonora Forenza w sprawie śmierci 300 osób u wybrzeży Lampeduzy w dniu wczorajszym.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.


4. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


4.1. Burundi: sprawa Boba Ruguriki (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 i B8-0163/2015

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0144/2015

(zastępujący B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 i B8-0163/2015):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev i Monica Macovei w imieniu grupy PPE,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan i Hugues Bayet w imieniu grupy S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR,

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE,

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels i Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL,

Judith Sargentini, Davor Škrlec i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato i Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0036)


4.2. Arabia Saudyjska: sprawa Raifa Badawiego (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 i B8-0162/2015

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0143/2015

(zastępujący B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 i B8-0158/2015):

złożony przez następujących posłów:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli i Brando Benifei w imieniu grupy S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet i Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini i Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano i Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0037)

(Projekt rezolucji B8-0162/2015 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienie

Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, przed głosowaniem.


4.3. Masowe groby osób zaginionych z Ashia w wiosce Ornithi w okupowanej części Cypru (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 i B8-0161/2015

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0150/2015

(zastępujący B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 i B8-0161/2015):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev i Monica Macovei w imieniu grupy PPE,

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill i Biljana Borzan w imieniu grupy S&D,

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR,

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE,

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva i Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL,

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec i Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara i Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0038)


4.4. Powołanie Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (głosowanie)

Projekt decyzji, złożony zgodnie z art. 197 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących, w sprawie powołania, kompetencji, składu liczbowego i czasu trwania mandatu Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0039)

Wystąpienie

Philippe Lamberts w sprawie procedury zastosowanej w celu powołania komisji specjalnej (Przewodniczący przypomniał uprawnienia Konferencji Przewodniczących w tej dziedzinie).


4.5. Mianowanie członków Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (głosowanie)

Propozycja Konferencji Przewodniczących: mianowanie członków Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROPOZYCJA KONFERENCJI PRZEWODNICZĄCYCH

Ogłoszono zatwierdzenie (załącznik 1 protokołu z dnia 12.2.2015)


4.6. Kryzys humanitarny w Iraku i Syrii, w szczególności w związku z Państwem Islamskim (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 i B8-0142/2015

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0136/2015

(zastępujący B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 i B8-0142/2015):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi i József Nagy w imieniu grupy PPE,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár i Doru-Claudian Frunzulică w imieniu grupy S&D,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán i José Inácio Faria w imieniu grupy ALDE,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis i Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

Głos zabrał Jonathan Arnott po głosowaniach.


5. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Kryzys humanitarny w Iraku i Syrii, w szczególności w związku z Państwem Islamskim - (2015/2559(RSP)) - RC-B8-0136/2015
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Jahr i Seán Kelly.


7. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


8. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 5 lutego 2015 r.

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

komisja AFCO

- Reforma ordynacji wyborczej w Unii Europejskiej (2015/2035(INL))


Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

komisja AFCO

- Rozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach UE (2015/2041(INI))
(opinia: ENVI, JURI, CONT)

- Procedury i praktyki dotyczące przesłuchań komisarzy - wnioski na przyszłość wynikające z przebiegu procedury w 2014 r. (2015/2040(INI))
(opinia: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

komisja AFET (zaangażowana komisja)

- Wpływ zmian na europejskim rynku wyposażenia obronnego na możliwości w zakresie obronności i bezpieczeństwa w Europie (2015/2037(INI))
(opinia: ITRE, IMCO) (komisje zaangażowane)

komisja AFET

- Strategiczna sytuacja militarna w basenie Morza Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję (2015/2036(INI))

komisja CULT

- Kontynuacja wdrażania procesu bolońskiego (2015/2039(INI))
(opinia: EMPL)

komisja DEVE

- Finansowanie rozwoju (2015/2044(INI))
(opinia: BUDG)

komisja EMPL

- Wdrożenie europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress – 2013 (2015/2042(INI))
(opinia: BUDG, ECON)

komisja INTA

- Wdrażanie zaleceń Parlamentu z 2010 r. w sprawie norm społecznych i środowiskowych, praw człowieka i odpowiedzialności biznesu (2015/2038(INI))
(opinia: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 108 Regulaminu)

komisja INTA

- Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji dotyczących transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) (2014/2228(INI))
(opinia: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Przekazanie komisjom

komisja FEMM

- Obecna sytuacja polityczna w Afganistanie (2014/2230(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: FEMM

- Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i perspektywy na stabilność polityczną (2014/2229(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: FEMM

- Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON
opinia: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

komisja DEVE

- Zewnętrzny wpływ unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne w krajach nienależących do UE (2014/2233(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: DEVE

- Stan praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013-2014) (2014/2254(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

komisja FEMM

- Polityka spójności a społeczności marginalizowane (2014/2247(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: REGI
opinia: FEMM, EMPL

- Inwestycje na rzecz tworzenia miejsc pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego - dążenie do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii (2014/2245(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: REGI
opinia: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

komisja LIBE

- Bezpieczne stosowanie zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (BSP), zwanych powszechnie bezzałogowymi statkami powietrznymi (UAV), w dziedzinie lotnictwa cywilnego (2014/2243(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN
opinia: ITRE, LIBE

Sprawozdanie z własnej inicjatywy (art. 99 Regulaminu)

- Sprawozdanie wstępne w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (2015/2043(INI)
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE
opinia: BUDG, JURI, CONT


9. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do zwiększenia kwoty początkowych płatności zaliczkowych wypłacanych na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

CULT, BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady chroniącego przed skutkami eksterytorialnego stosowania przepisów przyjętych przez państwo trzecie oraz działaniami opartymi na nich lub z nich wynikającymi (wersjaprzekształcona) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))
Zgodnie z art. 304 traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a rządem Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau Chińskiej Republiki Ludowej (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

INTA

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego procedury unijne w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Unii zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, wszczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (tekstjednolity) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania pornografii dziecięcej w internecie (B8-0085/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa opakowań żywności (B8-0086/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony weneckich rybaków (B8-0087/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie pomocy dla hodowców przeznaczonej na zmaganie się ze spadkiem cen mleka po zniesieniu systemu kwot (B8-0088/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie podrabianego wina prosecco sprzedawanego z beczek w Anglii (B8-0089/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

IMCO

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia zasady równego odszkodowania w europejskich przepisach dotyczących leków – sprawiedliwość dla ofiar Talidomidu (B8-0090/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mario Borghezio. Projekt rezolucji w sprawie znaczenia spółdzielni z akcjonariatem spółdzielczym dla zarządzania kredytem w czasie kryzysu gospodarczego (B8-0091/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie promowania środków na turystykę (B8-0092/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie optymalizacji europejskiej polityki leśnej (B8-0094/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky i Marcel de Graaff. Projekt rezolucji w sprawie uznania przez Turcję ludobójstwa żyjących w tym kraju Ormian popełnionego w 1915 r. (B8-0096/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Projekt rezolucji w sprawie nieuczciwych praktyk socjalnych w transporcie lotniczym w Europie (B8-0134/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

TRAN


10. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


11. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenie odbędzie się dnia 25 lutego 2015 r.


12. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 11.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek


Załącznik 1- Mianowanie członków Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach

CS01

Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach

(45)

Członkowie

PPE (13)

   BALZ Burkhard

   de LANGE Esther

   ENGEL Frank

   FERBER Markus

   GÁLL-PELCZ Ildikó

   HÜBNER Danuta Maria

   KARAS Othmar

   KYRTSOS Georgios

   LAMASSOURE Alain

   MARTUSCIELLO Fulvio

   NIEDERMAYER Luděk

   STOLOJAN Theodor Dumitru

   ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

   BAYET Hugues

   DODDS Anneliese

   FERREIRA Elisa

   GUALTIERI Roberto

   JÁUREGUI ATONDO Ramón

   KAILI Eva

   KOFOD Jeppe

   LAURISTIN Marju

   MAUREL Emmanuel

   REGNER Evelyn

   SIMON Peter

   TANG Paul

ECR (4)

   KRASNODĘBSKI Zdzisław

   LUCKE Bernd

   MESSERSCHMIDT Morten

   SWINBURNE Kay

ALDE (4)

   GOULARD Sylvie

   JEŽEK Petr

   THEURER Michael

   van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (3)

   DE MASI Fabio

   MATIAS Marisa

   VIEGAS Miguel

Verts/ALE (3)

   GIEGOLD Sven

   JOLY Eva

   LAMBERTS Philippe

EFDD (3)

   O'FLYNN Patrick

   PAKSAS Rolandas

   ZANNI Marco

NI (3)

   MARUSIK Michał

   MONOT Bernard

   ZARIANOPOULOS Sotirios

Informacja prawna