Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2217(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0015/2015

Indgivne tekster :

A8-0015/2015

Forhandlinger :

PV 09/03/2015 - 13
CRE 09/03/2015 - 13

Afstemninger :

PV 10/03/2015 - 10.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0050

Protokol
Mandag den 9. marts 2015 - Strasbourg

13. Fremskridt i ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2013 (forhandling)
CRE

Betænkning om fremskridt i ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2013 [2014/2217(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Lucke, Beatrix von Storch for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janice Atkinson, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Louise Bours for EFDD-Gruppen, som afviste at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer, løsgænger, Constance Le Grip, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Miapetra Kumpula-Natri, og Beatriz Becerra Basterrechea.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Jadwiga Wiśniewska, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Beatriz Becerra Basterrechea, som besvarede det, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri, om proceduren med blåt kort, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn og Angelika Niebler.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Kazimierz Michał Ujazdowski, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Angelika Niebler, som besvarede det, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri og Monika Flašíková Beňová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski og Ivan Jakovčić.

Talere: Ángela Vallina for at præcisere det indlæg, hun havde holdt for sin gruppe, Věra Jourová og Marc Tarabella.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.10 i protokollen af 10.3.2015.

Juridisk meddelelse