Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2217(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0015/2015

Teksty złożone :

A8-0015/2015

Debaty :

PV 09/03/2015 - 13
CRE 09/03/2015 - 13

Głosowanie :

PV 10/03/2015 - 10.10
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0050

Protokół
Poniedziałek, 9 marca 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

13. Postępy w zakresie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r. (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie postępów w zakresie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r. [2014/2217(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Anna Hedh w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Luckego, Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janice Atkinson, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Louise Bours w imieniu grupy EFDD, która odmówiła odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Georg Mayer niezrzeszony, Constance Le Grip, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Istvána Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miapetrę Kumpulę-Natri, i Beatriz Becerra Basterrechea.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jadwiga Wiśniewska, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Beatriz Becerrze Basterrechei, która udzieliła odpowiedzi, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jadwigę Wiśniewską, Pier Antonio Panzeri w sprawie procedury niebieskiej kartki, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn i Angelika Niebler.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Kazimierz Michał Ujazdowski, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Angelice Niebler, która udzieliła odpowiedzi, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dubravkę Šuicę, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri i Monika Flašíková Beňová.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski i Ivan Jakovčić.

Głos zabrali: Ángela Vallina, aby wyjaśnić swoje wystąpienie w imieniu grupy, Věra Jourová i Marc Tarabella.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.10 protokołu z dnia 10.3.2015.

Informacja prawna