Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2158(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0019/2015

Внесени текстове :

A8-0019/2015

Разисквания :

PV 09/03/2015 - 14
CRE 09/03/2015 - 14

Гласувания :

PV 10/03/2015 - 10.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0051

Протокол
Понеделник, 9 март 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

14. Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)
CRE

Доклад относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията [2014/2158(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

Morten Messerschmidt представи доклада.

Изказа се Margrethe Vestager (член на Комисията).

Изказа се Kaja Kallas (докладчик по становището на комисията IMCO).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Werner Langen, от името на групата PPE, Tibor Szanyi, от името на групата S&D, Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, Steven Woolfe, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, независим член на ЕП, Esther de Lange, Anneliese Dodds, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janice Atkinson, Morten Helveg Petersen, Marco Valli, Markus Ferber, Alessia Maria Mosca, Theodor Dumitru Stolojan, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Doru-Claudian Frunzulică, David Casa, Danuta Jazłowiecka и Bernard Monot.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Romana Tomc, Maria Grapini, Ангел Джамбазки, Ivan Jakovčić и João Ferreira.

Изказаха се: Margrethe Vestager и Morten Messerschmidt.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.11 от протокола от 10.3.2015.

Правна информация