Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000017/2015

Pateikti tekstai :

O-000017/2015 (B8-0107/2015)

Debatai :

PV 09/03/2015 - 15
CRE 09/03/2015 - 15

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. kovo 9 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

15. Kriterijai endokrininę sistemą ardančioms cheminėms medžiagoms nustatyti (diskusijos)
CRE

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000017/2015), kurį pateikė Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot ir Claudiu Ciprian Tănăsescu, Komisijai: Kriterijai endokrininę sistemą ardančioms cheminėms medžiagoms nustatyti (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Nicola Caputo pristatė klausimą.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Jens Gieseke PPE frakcijos vardu, Gilles Pargneaux S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Margrete Auken), Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Sylvie Goddyn, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi ir Christel Schaldemose.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira ir Michèle Rivasi.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas