Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000017/2015

Teksty złożone :

O-000017/2015 (B8-0107/2015)

Debaty :

PV 09/03/2015 - 15
CRE 09/03/2015 - 15

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 9 marca 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

15. Kryteria określania substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000017/2015) które skierowali Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot i Claudiu Ciprian Tănăsescu, do Komisji: Kryteria określania substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Nicola Caputo rozwinął pytanie.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Jens Gieseke w imieniu grupy PPE, Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Margrete Auken, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn niezrzeszona, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi i Christel Schaldemose.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira i Michèle Rivasi.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna