Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000017/2015

Texte depuse :

O-000017/2015 (B8-0107/2015)

Dezbateri :

PV 09/03/2015 - 15
CRE 09/03/2015 - 15

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Luni, 9 martie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

15. Criteriile de identificare a perturbatorilor endocrini (dezbatere)
CRE

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral (O-000017/2015) adresată de Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot și Claudiu Ciprian Tănăsescu, Comisiei: Criteriile de identificare a perturbatorilor endocrini (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Nicola Caputo a dezvoltat întrebarea.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Jens Gieseke, în numele Grupului PPE, Gilles Pargneaux, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Margrete Auken, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, și Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Sylvie Goddyn, neafiliată, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi și Christel Schaldemose.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira și Michèle Rivasi.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică