Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000017/2015

Predkladané texty :

O-000017/2015 (B8-0107/2015)

Rozpravy :

PV 09/03/2015 - 15
CRE 09/03/2015 - 15

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 9. marca 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

15. Kritériá pre určenie endokrinných disruptorov (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000017/2015), ktorú položili Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot a Claudiu Ciprian Tănăsescu, pre Komisiu: Kritériá pre určenie endokrinných disruptorov (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Nicola Caputo rozvinula otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Jens Gieseke v mene skupiny PPE, Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Margrete Auken, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL a Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Sylvie Goddyn – nezaradená poslankyňa, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi a Christel Schaldemose.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira a Michèle Rivasi.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.

Právne oznámenie