Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000005/2015

Внесени текстове :

O-000005/2015 (B8-0105/2015)

Разисквания :

PV 09/03/2015 - 16
CRE 09/03/2015 - 16

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 9 март 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

16. Отражение на руските ограничения върху международните автомобилни превозвачи (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000005/2015), зададен от Michael Cramer, от името на комисията TRAN, към Комисията: Отражение на руските ограничения върху международните автомобилни превозвачи (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Michael Cramer разви въпроса.

Violeta Bulc (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, от името на групата PPE, Claudia Tapardel, от името на групата S&D, Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Peter Lundgren, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, независим член на ЕП, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Cramer, Wim van de Camp, Miltiadis Kyrkos, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, за да зададе въпрос „синя карта“на Jill Seymour, на който тя не отговори, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender и Георги Пирински.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Cramer, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman и Janusz Wojciechowski.

Изказаха се: Violeta Bulc и Franz Obermayr, последния – относно протичането на разискването.

Разискването приключи.

Правна информация