Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000005/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000005/2015 (B8-0105/2015)

Keskustelut :

PV 09/03/2015 - 16
CRE 09/03/2015 - 16

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 9. maaliskuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

16. Venäjän asettamien rajoitusten vaikutus kansainvälisiin maantieliikenteen harjoittajiin (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000005/2015) Michael Cramer TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Venäjän asettamien rajoitteiden vaikutukset kansainvälisen maantieliikenteen harjoittajiin (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Michael Cramer esitteli kysymyksen.

Violeta Bulc (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE-ryhmän puolesta, Claudia Tapardel S&D-ryhmän puolesta, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Peter Lundgren EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Marie-Christine Arnautu, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cramer, Wim van de Camp, Miltiadis Kyrkos, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Jill Seymour ei vastannut, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender ja Georgi Pirinski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cramer, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman ja Janusz Wojciechowski.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Franz Obermayr keskustelun etenemisestä.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus