Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000005/2015

Ingediende teksten :

O-000005/2015 (B8-0105/2015)

Debatten :

PV 09/03/2015 - 16
CRE 09/03/2015 - 16

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 9 maart 2015 - Straatsburg

16. Gevolgen van de Russische beperkingen voor internationale wegvervoerders (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000005/2015) van Michael Cramer, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Gevolgen van de Russische beperkingen voor internationale wegvervoerders (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Michael Cramer licht de vraag toe.

Violeta Bulc (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, namens de PPE-Fractie, Claudia Tapardel, namens de S&D-Fractie, Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Peter Lundgren, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Cramer, Wim van de Camp, Miltiadis Kyrkos, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Jill Seymour, die daarop niet ingaat, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender en Georgi Pirinski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Cramer, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman en Janusz Wojciechowski.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Franz Obermayr, deze laatste over het verloop van het debat.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling