Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000005/2015

Texte depuse :

O-000005/2015 (B8-0105/2015)

Dezbateri :

PV 09/03/2015 - 16
CRE 09/03/2015 - 16

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Luni, 9 martie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

16. Impactul restricțiilor rusești asupra transportatorilor rutieri internaționali (dezbatere)
CRE

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral (O-000005/2015) adresată de Michael Cramer, în numele Comisiei TRAN, Comisiei: Impactul restricțiilor rusești asupra transportatorilor rutieri internaționali (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Michael Cramer a dezvoltat întrebarea.

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, în numele Grupului PPE, Claudia Tapardel, în numele Grupului S&D, Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Peter Lundgren, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, neafiliată, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Cramer, Wim van de Camp, Miltiadis Kyrkos, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Jill Seymour, care nu a răspuns la întrebare, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender și Georgi Pirinski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Cramer, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman și Janusz Wojciechowski.

Au intervenit: Violeta Bulc și Franz Obermayr, care a făcut o observație privind desfășurarea dezbaterii.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică