Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000005/2015

Ingivna texter :

O-000005/2015 (B8-0105/2015)

Debatter :

PV 09/03/2015 - 16
CRE 09/03/2015 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 9 mars 2015 - Strasbourg

16. De ryska restriktionernas effekter för internationella vägtransportörer (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000005/2015) från Michael Cramer, för utskottet TRAN, till kommissionen: De ryska restriktionernas effekter på internationella vägtransportörer (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Michael Cramer utvecklade frågan.

Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska för PPE-gruppen, Claudia Tapardel för S&D-gruppen, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Peter Lundgren för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer, Wim van de Camp, Miltiadis Kyrkos, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, ställde en fråga ("blått kort") Jill Seymour, som Seymour inte besvarade, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender och Georgi Pirinski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman och Janusz Wojciechowski.

Talare: Violeta Bulc och Franz Obermayr, den sistnämnde om debattens förlopp.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy