Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 9 maart 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Samenstelling Parlement
 4.Onderzoek geloofsbrieven
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 8.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 9.Verzoekschriften
 10.Besluiten inzake bepaalde documenten
 11.Ingekomen stukken
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in 2013 (debat)
 14.Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (debat)
 15.Criteria voor het identificeren van hormoonontregelende chemische stoffen (debat)
 16.Gevolgen van de Russische beperkingen voor internationale wegvervoerders (debat)
 17.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 20.Sluiting van de zitting
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (148 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (58 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (155 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (36 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (236 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (61 kb)
Juridische mededeling