Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 9 martie 2015 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 3.Componența Parlamentului
 4.Verificarea prerogativelor
 5.Componența comisiilor și delegațiilor
 6.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 7.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 8.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 9.Petiții
 10.Decizii privind anumite documente
 11.Depunere de documente
 12.Ordinea lucrărilor
 13.Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 (dezbatere)
 14.Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (dezbatere)
 15.Criteriile de identificare a perturbatorilor endocrini (dezbatere)
 16.Impactul restricțiilor rusești asupra transportatorilor rutieri internaționali (dezbatere)
 17.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Ridicarea ședinței
 20.Încheierea sesiunii anuale
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (153 kb)  Lista de prezenţă (58 kb)
 
Proces-verbal (182 kb)  Lista de prezenţă (36 kb)
 
Proces-verbal (236 kb)  Lista de prezenţă (62 kb)
Notă juridică