Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2008(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0027/2015

Ingivna texter :

A8-0027/2015

Debatter :

PV 10/03/2015 - 16
CRE 10/03/2015 - 16

Omröstningar :

PV 11/03/2015 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0061

Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2015 - Strasbourg

16. Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III (debatt)
CRE

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av 2016 års budget, avsnitt III – kommissionen [2015/2008(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

José Manuel Fernandes redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Jan Olbrycht för PPE-gruppen, Jens Geier för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Nedzhmi Ali för ALDE-gruppen, Pablo Echenique för GUE/NGL-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Sophie Montel, grupplös, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Jean Arthuis, Edouard Ferrand, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Clare Moody, Carlos Iturgaiz, Victor Negrescu, Tomáš Zdechovský, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, och Jean-Paul Denanot.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Maria Spyraki, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas och Indrek Tarand.

Talare: Kristalina Georgieva och José Manuel Fernandes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 11.3.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy