Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2948(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0212/2015

Внесени текстове :

B8-0212/2015

Разисквания :

PV 10/03/2015 - 21
CRE 10/03/2015 - 21

Гласувания :

PV 11/03/2015 - 9.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0064

Протокол
Вторник, 10 март 2015 г. - Страсбург

21. Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (2014/2948(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Manolis Kefalogiannis, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Urmas Paet, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Cristian Dan Preda, Сергей Станишев, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Eduard Kukan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Николай Бареков, Андрей Ковачев, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos, Maria Spyraki, Marijana Petir, Andrej Plenković, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Lampros Fountoulis и Sofia Sakorafa, Ivana Maletić и László Tőkés.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Eva Kaili, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Johannes Hahn.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказа се Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Ivo Vajgl, от името на комисията AFET, Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония през 2014 г. (2014/2948(RSP)) (B8-0212/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.12 от протокола от 11.3.2015.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация