Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 11. marts 2015 - StrasbourgEndelig udgave

6. Forberedelse af Det Europæiske Råd (19.-20. marts 2015) (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råd (19.-20. marts 2015) (2014/2941(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet), Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Emmanouil Glezos, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra John Stuart Agnew, Andrzej Duda for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, løsgænger, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Angel Dzhambazki, Ashley Fox, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Neoklis Sylikiotis, David Borrelli, Konstantinos Papadakis, Andrzej Grzyb, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Notis Marias, Rolandas Paksas, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ildikó Gáll-Pelcz, Marine Le Pen, Alain Lamassoure, Matthias Groote og Harald Vilimsky, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Theurer.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Talere: Esteban González Pons, Jeppe Kofod og Pervenche Berès.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić og João Ferreira.

Talere: Frans Timmermans og Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse