Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 11 martie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

6. Pregătirea reuniunii Consiliului European (19-20 martie 2015) (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European (19-20 martie 2015) (2014/2941(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului), Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Emmanouil Glezos, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către John Stuart Agnew, Andrzej Duda, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, neafiliat, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Angel Dzhambazki, Ashley Fox, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Neoklis Sylikiotis, David Borrelli, Konstantinos Papadakis, Andrzej Grzyb, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Notis Marias, Rolandas Paksas, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ildikó Gáll-Pelcz, Marine Le Pen, Alain Lamassoure, Matthias Groote și Harald Vilimsky, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Theurer.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Esteban González Pons, Jeppe Kofod și Pervenche Berès.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić și João Ferreira.

Au intervenit: Frans Timmermans și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică