Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 mars 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

6. Förberedelser inför Europeiska rådets möte (19–20 mars 2015) (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser inför Europeiska rådets möte (19–20 mars 2015) (2014/2941(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande), Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Emmanouil Glezos, Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från John Stuart Agnew, Andrzej Duda för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, grupplös, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Angel Dzhambazki, Ashley Fox, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Neoklis Sylikiotis, David Borrelli, Konstantinos Papadakis, Andrzej Grzyb, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Notis Marias, Rolandas Paksas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ildikó Gáll-Pelcz, Marine Le Pen, Alain Lamassoure, Matthias Groote och Harald Vilimsky, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Theurer.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Esteban González Pons, Jeppe Kofod och Pervenche Berès.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić och João Ferreira.

Talare: Frans Timmermans och Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande