Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2212(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0018/2015

Keskustelut :

PV 11/03/2015 - 7
CRE 11/03/2015 - 7

Äänestykset :

PV 11/03/2015 - 9.17
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0069

Pöytäkirja
Keskiviikko 11. maaliskuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

7. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2015 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2015 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Sisämarkkinoiden hallinnointi eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa (keskustelu)
CRE

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2015 [2014/2221(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2015 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat [2014/2222(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Mietintö sisämarkkinoiden hallinnoinnista eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa [2014/2212(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (esittelijä) esitteli mietinnöt.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Ildikó Gáll-Pelcz ja Sergio Gutiérrez Prieto esittelivät mietintönsä.

Puheenvuorot: Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja), Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja), Marianne Thyssen (komission jäsen) ja Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen).

Puheenvuorot: Jean Arthuis (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Giorgos Grammatikakis (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sofia Ribeiro PPE-ryhmän puolesta, Alfred Sant S&D-ryhmän puolesta, Sampo Terho ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mara Bizzotto, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas ja Verónica Lope Fontagné.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică ja Csaba Sógor.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz ja Sergio Gutiérrez Prieto.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.3.2015, kohta 9.15, istunnon pöytäkirja 11.3.2015, kohta 9.16 ja istunnon pöytäkirja 11.3.2015, kohta 9.17.

Bruno Gollnisch käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Bruno Gollnisch käytti puheenvuoron.

Oikeudellinen huomautus