Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2212(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0018/2015

Debates :

PV 11/03/2015 - 7
CRE 11/03/2015 - 7

Balsojumi :

PV 11/03/2015 - 9.17
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0069

Protokols
Trešdiena, 2015. gada 11. marts - StrasbūraGalīgā redakcija

7. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada izaugsmes pētījums - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti 2015. gada izaugsmes pētījumā - Vienotā tirgus pārvaldība 2015. gada Eiropas pusgada ietvaros (debates)
CRE

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2015. gada izaugsmes pētījums [2014/2221(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Dariusz Rosati (A8-0037/2015).

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — nodarbinātības un sociālie aspekti 2015. gada izaugsmes pētījumā [2014/2222(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015).

Ziņojums par vienotā tirgus pārvaldību 2015. gada Eiropas pusgada ietvaros [2014/2212(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015).

Dariusz Rosati (referents) iepazīstināja ar savu ziņojumu.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Ildikó Gáll-Pelcz un Sergio Gutiérrez Prieto iepazīstināja ar saviem ziņojumiem.

Uzstājās Zanda Kalniņa-Lukaševica (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja), Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks), Marianne Thyssen (Komisijas locekle) un Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Uzstājās Jean Arthuis (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Giorgos Grammatikakis (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Sofia Ribeiro PPE grupas vārdā, Alfred Sant S&D grupas vārdā, Sampo Terho ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Mara Bizzotto, pie grupām nepiederoša deputāte, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas un Verónica Lope Fontagné.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică un Csaba Sógor.

Uzstājās Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz un Sergio Gutiérrez Prieto.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.3.2015. protokola 9.15. punkts, 11.3.2015. protokola 9.16. punkts un 11.3.2015. protokola 9.17. punkts.

Uzstājās Bruno Gollnisch.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bruno Gollnisch.

Juridisks paziņojums