Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2008(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0027/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0027/2015

Συζήτηση :

PV 10/03/2015 - 16
CRE 10/03/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2015 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0061

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

9.9. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2016 - Τμήμα III (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2016, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή [2015/2008(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0061)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου