Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2219(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0039/2015

Ingivna texter :

A8-0039/2015

Debatter :

PV 11/03/2015 - 14
CRE 11/03/2015 - 14

Omröstningar :

PV 12/03/2015 - 8.5
CRE 12/03/2015 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0075

Protokoll
Onsdagen den 11 mars 2015 - Strasbourg

14. Årlig rapport till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (debatt)
CRE

Betänkande om den årliga rapporten till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik [2014/2219(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A8-0039/2015)

Elmar Brok redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Indrek Tarand (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Andrej Plenković för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Ioan Mircea Paşcu för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marine Le Pen, om debattens förlopp (talmannen gjorde klargöranden), Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Marine Le Pen, Mariya Gabriel, Vincent Peillon, David Campbell Bannerman, Konstantinos Papadakis, Jo Leinen, Udo Voigt, Ramona Nicole Mănescu, Richard Howitt, Zoltán Balczó, Tunne Kelam, Eugen Freund, Gerolf Annemans, Eleni Theocharous, Javi López, Eduard Kukan, Jeppe Kofod, Seán Kelly och Francisco Assis.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Paulo Rangel, Boris Zala och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrea Bocskor, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Tatjana Ždanoka och Bill Etheridge.

Talare: Federica Mogherini och Elmar Brok.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 12.3.2015.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Rättsligt meddelande