Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2216(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0023/2015

Внесени текстове :

A8-0023/2015

Разисквания :

PV 11/03/2015 - 15
CRE 11/03/2015 - 15

Гласувания :

PV 12/03/2015 - 8.6
CRE 12/03/2015 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0076

Протокол
Сряда, 11 март 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

15. Годишен доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (разискване)
CRE

Доклад относно годишния доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област [2014/2216(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

Pier Antonio Panzeri представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Heidi Hautala (докладчик по становището на комисията DEVE), Jana Žitňanská (докладчик по становището на комисията FEMM), Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Diane Dodds, независим член на ЕП, Andrzej Grzyb, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Ivo Vajgl, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Aymeric Chauprade, László Tőkés, Elena Valenciano, относно изказването на Aymeric Chauprade, Richard Howitt, Marek Jurek, Laura Ferrara, Udo Voigt, Kinga Gál, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Nicolas Bay, Thomas Mann, Liliana Rodrigues, Eleftherios Synadinos, Davor Ivo Stier и Ana Gomes.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Jaromír Štětina, Francisco José Millán Mon, Paulo Rangel, Therese Comodini Cachia, Daniel Buda, Eduard Kukan, Andrej Plenković и Deirdre Clune.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Ангел Джамбазки, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes и Fabio Massimo Castaldo.

Изказаха се: Federica Mogherini и Pier Antonio Panzeri.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 12.3.2015.

Правна информация