Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Προετοιμασίες για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Μαρτίου 2015) (συζήτηση)
 7.Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015 - Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015 - Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015 (συζήτηση)
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Κοινό καθεστώς εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.2.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με το Μαυροβούνιο ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.3.Ενωσιακές δασμολογικές ποσοστώσεις για το βόειο κρέας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σμιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.4.Εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.5.Αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.6.Ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.7.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Θεόδωρου Ζαγοράκη (άρθρο 150 του Κανονισμού)
  9.8.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Sergei Stanishev (άρθρο 150 του Κανονισμού)
  9.9.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2016 - Τμήμα III (ψηφοφορία)
  9.10.Ετήσια έκθεση για το 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση της απάτης (ψηφοφορία)
  9.11.Έκθεση προόδου του 2014 για το Μαυροβούνιο (ψηφοφορία)
  9.12.Έκθεση προόδου του 2014 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ψηφοφορία)
  9.13.Έκθεση προόδου του 2014 για τη Σερβία (ψηφοφορία)
  9.14.H διαδικασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης του Κοσσυφοπεδίου (ψηφοφορία)
  9.15.Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015 (ψηφοφορία)
  9.16.Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015 (ψηφοφορία)
  9.17.Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015 (ψηφοφορία)
  9.18.Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία (συζήτηση)
 14.Eτήσια έκθεση της Υπάτης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)
 15.Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον Κόσμο και την πολιτική της ΕΕ σε αυτό τον τομέα (συζήτηση)
 16.Ασταθής κατάσταση στη Λιβύη και οι επιπτώσεις της (συζήτηση)
 17.Συμφωνία ειρήνης στο Μαλί (συζήτηση)
 18.Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (συζήτηση)
 19.Άνοδος του αντισημιτισμού, ισλαμοφοβία και βίαιος εξτρεμισμός στην ΕΕ (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (228 kb)  Κατάσταση παρόντων (65 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (222 kb)  Κατάσταση παρόντων (38 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (45 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (93 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (320 kb)  Κατάσταση παρόντων (72 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (717 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (2180 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου