Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2599(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0240/2015

Συζήτηση :

PV 12/03/2015 - 6.1
CRE 12/03/2015 - 6.1

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2015 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0071

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

6.1. Πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από την Daesh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 και B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

Οι Bodil Valero, Javier Nart, Mark Demesmaeker και György Hölvényi παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Οι Javier Couso Permuy και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kristina Winberg, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Lorenzo Fontana, μη εγγεγραμμένος, Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Λάμπρος Φουντούλης, Momchil Nekov, ο τελευταίος για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Λάμπρο Φουντούλη (ο Πρόεδρος, διαπιστώνοντας ότι δεν πρόκειται για ερώτηση, διακόπτει τον ομιλητή), Bruno Gollnisch και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská και Marek Jurek.

Παρεμβαίνει ο Νότης Μαριάς σχετικά με τη διαδικασία "catch the eye".

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου