Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές των κρατών μελών για την απασχόληση (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Ivan Jakovčić. Προταση ψηφισματος σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος για τα νησιά (B8-0182/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραποίηση στον τομέα των ειδών διατροφής: ευρωπαϊκό ταμείο στήριξης των παραγωγών που πίπτουν θύματα απάτης (B8-0183/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Ivan Jakovčić. Προταση ψηφισματος σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Κρασιού (B8-0184/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Ivan Jakovčić. Προταση ψηφισματος σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος για το παιδί (B8-0185/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

FEMM, EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επέκταση της προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης στα μη γεωργικά προϊόντα (B8-0186/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Ivan Jakovčić. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Θαλασσών και Ωκεανών (B8-0187/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

PECH

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσμαατος σχετικά με τον παραποιημένο βαρελίσιο αφρώδη οίνο Prosecco που πωλείται με το ποτήρι στον Καναδά (B8-0188/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διεισδύσεις τρομοκρατών στην Ιταλία μέσω της λαθρομετανάστευσης (B8-0189/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαΐκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία των ευρωπαϊκών θαλασσών από χημικά και συμβατικά όπλα (B8-0190/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαΐκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Βουνών (B8-0191/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Ivan Jakovčić. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των οικοτόπων της τρούφας και την μεγιστοποίηση της αξίας τους (B8-0192/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος (B8-0194/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

PECH

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των οικοσυστημάτων στα δέλτα ποταμών (B8-0195/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της χριστιανοφοβίας στη Λιβύη (B8-0196/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την γρίπη των χοίρων στο Bένετο (B8-0197/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόληψη της καρκινοπάθειας στην Ιταλία και την Ευρώπη (B8-0198/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα μέτρα στήριξης για τον τομέα του βοείου κρέατος που ζημιώθηκε από το ρωσικό εμπάργκο (B8-0199/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα μέτρα στήριξης των ιταλών γαλακτοπαραγωγών (B8-0200/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του νέου πρωτοφανούς υψηλού επιπέδου στο οποίο έφτασε η ανεργία στην Ιταλία (B8-0201/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υποχρέωση επισήμανσης της χώρας προέλευσης του κρέατος που χρησιμοποιείται στα επεξεργασμένα τρόφιμα (B8-0202/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επισήμανση των τυρογαλακτοκομικών παρασκευασμάτων που παράγονται στο εξωτερικό και πωλούνται στην Ιταλία (B8-0203/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Πρόταση ψηφίσματος για την προστασία των δασών καστανιάς (B8-0204/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξόρυξη υδρογονανθράκων από την Κροατία (B8-0205/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το δικαίωμα φύτευσης αμπέλου: μεταβατική περίοδος (B8-0206/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των κρουσμάτων διαδικτυακού εκφοβισμού στην Ιταλία (B8-0207/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διάδοση νέων συνθετικών ναρκωτικών στην Ευρώπη (B8-0208/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Ivan Jakovčić και Remo Sernagiotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με θέσεις στάθμευσης για έγκυες γυναίκες (B8-0209/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

FEMM

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου