Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 12. märts 2015 - Strasbourg

14. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja India Vabariigi valitsuse vahelise teadus- ja tehnikaalase koostöö lepingu pikendamise kohta (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek Euroopa saarteaasta kohta (B8-0182/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek võltsimise kohta toiduainesektoris ning Euroopa fondi loomise kohta võltsimise tõttu kahju kannatavate tootjate toetamiseks (B8-0183/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek Euroopa veiniaasta kohta (B8-0184/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek Euroopa lasteaasta kohta (B8-0185/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

FEMM, EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek geograafiliste tähiste kaitse laiendamise kohta mittepõllumajandustoodetele (B8-0186/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek Euroopa merede ja ookeanide aasta kohta (B8-0187/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

PECH

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Kanadas vaadist müüdava võlts-Prosecco kohta (B8-0188/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ebaseaduslikku sisserännet kasutavate terroristide Itaaliasse infiltreerumise kohta (B8-0189/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek Euroopa merede kaitse kohta keemia- ja tavarelvade eest (B8-0190/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek Euroopa mägede aasta kohta (B8-0191/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek trühvli kasvupaikude kaitse ja trühvlite väärtuse suurendamise kohta (B8-0192/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek mere ökosüsteemi kaitsmise kohta (B8-0194/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

PECH

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek suudmealade ökosüsteemide kaitse kohta (B8-0195/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kristianofoobia vastu võitlemise kohta Liibüas (B8-0196/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek seagripi kohta Veneto maakonnas (B8-0197/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kasvajate ennetamise kohta Itaalias ja Euroopas (B8-0198/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Venemaa embargo tõttu kannatanud loomalihasektori toetusmeetmete kohta (B8-0199/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek toetusmeetmete kohta Itaalia piimatootjatele (B8-0200/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalia uue rekordiliselt kõrge töötuse vähendamiseks toetusmeetmete võtmise kohta (B8-0201/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek töödeldud toitudes sisalduva liha päritolu kohustusliku märkimise kohta (B8-0202/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek välismaal toodetud ja Itaalias müüdavate piimatoodete märgistamise kohta (B8-0203/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek kastanimetsade kaitse kohta (B8-0204/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Horvaatia süsivesinike kaevandamise kohta (B8-0205/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek viinamarjaistanduste istutusõigustega seotud üleminekuperioodi kohta (B8-0206/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek küberkiusamise juhtumite arvu kasvu kohta Itaalias (B8-0207/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek uute sünteetiliste uimastite leviku kohta Euroopas (B8-0208/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ivan Jakovčić ja Remo Sernagiotto. Resolutsiooni ettepanek rasedatele ette nähtud parkimiskohtade kohta (B8-0209/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

FEMM

Õigusteave - Privaatsuspoliitika