Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0436(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0060/2014

Внесени текстове :

A8-0060/2014

Разисквания :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Гласувания :

PV 28/04/2015 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0105

Протокол
Понеделник, 27 април 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

20. Задължение за разтоварване на сушата ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (EО) № 850/98, (EО) № 2187/2005, (EО) № 1967/2006, (EО) № 1098/2007, (EО) № 254/2002, (EО) № 2347/2002 и (EО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета по отношение на задължението за разтоварване на сушата [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Alain Cadec представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Gabriel Mato, от името на групата PPE, Ulrike Rodust, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Louise Bours, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, независим член на ЕП, Francisco José Millán Mon, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Ian Hudghton, Marco Affronte, Ricardo Serrão Santos и Julie Girling.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jarosław Wałęsa, Notis Marias, Isabelle Thomas, Ivan Jakovčić, João Ferreira и Igor Šoltes.

Изказаха се: Karmenu Vella и Alain Cadec.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 28.4.2015.

Правна информация