Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0436(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0060/2014

Ingediende teksten :

A8-0060/2014

Debatten :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Stemmingen :

PV 28/04/2015 - 7.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0105

Notulen
Maandag 27 april 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave

20. Aanlandingsplicht ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1434/98 in samenhang met de aanlandingsplicht [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Alain Cadec leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gabriel Mato, namens de PPE-Fractie, Ulrike Rodust, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Louise Bours, namens de EFDD-Fractie, Sylvie Goddyn, niet-fractiegebonden lid, Francisco José Millán Mon, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Ian Hudghton, Marco Affronte, Ricardo Serrão Santos en Julie Girling.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jarosław Wałęsa, Notis Marias, Isabelle Thomas, Ivan Jakovčić, João Ferreira en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Alain Cadec.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 28.4.2015.

Juridische mededeling