Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0436(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0060/2014

Teksty złożone :

A8-0060/2014

Debaty :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Głosowanie :

PV 28/04/2015 - 7.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0105

Protokół
Poniedziałek, 27 kwietnia 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

20. Obowiązek wyładunku ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, (WE) nr 2187/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 2347/2002 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 w odniesieniu do obowiązku wyładunku [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Alain Cadec przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Gabriel Mato w imieniu grupy PPE, Ulrike Rodust w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Louise Bours w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn niezrzeszona, Francisco José Millán Mon, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Ian Hudghton, Marco Affronte, Ricardo Serrão Santos i Julie Girling.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jarosław Wałęsa, Notis Marias, Isabelle Thomas, Ivan Jakovčić, João Ferreira i Igor Šoltes.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Alain Cadec.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 28.4.2015.

Informacja prawna