Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2223(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0126/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0126/2015

Συζήτηση :

PV 27/04/2015 - 24
CRE 27/04/2015 - 24

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2015 - 7.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0109

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

24. Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση σχετικά με "Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα" [2014/2223(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

Η Elisabeth Köstinger (εισηγήτρια) προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Noichl, Angel Dzhambazki, Ulrike Müller, Miapetra Kumpula-Natri, Anthea McIntyre και Paul Brannen.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου