Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Έλεγχος των εντολών
 5.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 6.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 7.Ερμηνεία του Κανονισμού
 8.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 10.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 11.Αναφορές
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα ***II (συζήτηση)
 16.Στρατηγική για το αλκοόλ (συζήτηση)
 17.Δεύτερη επέτειος από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και εξελίξεις σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (συζήτηση)
 18.Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 20.Υποχρέωση εκφόρτωσης ***I (συζήτηση)
 21.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 22.Συνέχεια στην εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια (σύντομη παρουσίαση)
 23.Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή (σύντομη παρουσίαση)
 24.Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (242 kb)  Κατάσταση παρόντων (58 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (250 kb)  Κατάσταση παρόντων (36 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (16 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (308 kb)  Κατάσταση παρόντων (70 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (419 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου