Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0288(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0025/2015

Esitatud tekstid :

A8-0025/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 4
CRE 28/04/2015 - 4

Hääletused :

PV 28/04/2015 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0100

Protokoll
Teisipäev, 28. aprill 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne

4. Kütusekvaliteedi direktiiv ja taastuvenergia direktiiv ***II (arutelu)
CRE

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

Nils Torvalds tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Christofer Fjellner fraktsiooni PPE nimel, Seb Dance fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Emmanouil Glezos, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Tibor Szanyi ja Christofer Fjellner, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Nicolas Bay (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, Sergio Gaetano Cofferati, Evžen Tošenovský, Jan Huitema, Lynn Boylan, Martin Häusling, Valentinas Mazuronis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Jo Leinen, Dawid Bohdan Jackiewicz, Neoklis Sylikiotis, Roger Helmer, Bronis Ropė, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Petr Mach, Werner Langen, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Pavel Poc, Andrzej Grzyb, Carlos Zorrinho, Ivo Belet, Damiano Zoffoli, Norbert Lins, Miapetra Kumpula-Natri, Elisabeth Köstinger ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos ja Claude Turmes.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Nils Torvalds.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.4.2015protokoll punkt 7.4.

Õigusalane teave