Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0224(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0122/2015

Ingivna texter :

A8-0122/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 6
CRE 28/04/2015 - 6

Omröstningar :

PV 28/04/2015 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0102

Protokoll
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg

6. Koldioxidutsläpp från sjötransporter *** II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

José Inácio Faria redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Christofer Fjellner för PPE-gruppen, Matthias Groote för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Josu Juaristi Abaunz för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Dubravka Šuica, Miriam Dalli, Dawid Bohdan Jackiewicz och Kaja Kallas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, João Ferreira och Nicola Caputo.

Talare: Miguel Arias Cañete och José Inácio Faria.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 28.4.2015.

Rättsligt meddelande