Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2013(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0138/2015

Ingivna texter :

A8-0138/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/04/2015 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0098

Protokoll
Tisdagen den 28 april 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

7.2. Förslag till ändringsbudget nr 2/2015: Ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2015 för budgetåret 2015, avsnitt III – kommissionen [07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0098)

Rättsligt meddelande