Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie do drugiego czytania Olga Sehnalová - A8-0053/2015
Jiří Pospíšil, Angelika Mlinar, Tonino Picula, Momchil Nekov, Notis Marias, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Peter Jahr, Seán Kelly i Dieter-Lebrecht Koch

Zalecenie do drugiego czytania Nils Torvalds - A8-0025/2015
Jiří Pospíšil, Jean-François Jalkh, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Peter Jahr, Marijana Petir i Seán Kelly

Zalecenie do drugiego czytania Margrete Auken - A8-0130/2015
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Momchil Nekov, Marian Harkin, Marijana Petir, Seán Kelly, Ivana Maletić i Michaela Šojdrová

Zalecenie do drugiego czytania José Inácio Faria - A8-0122/2015
Marian Harkin i Seán Kelly

Sprawozdanie Jarosław Wałęsa - A8-0128/2015
Marian Harkin i Marijana Petir

Sprawozdanie Alain Cadec - A8-0060/2014
Franc Bogovič

Sprawozdanie Krystyna Łybacka - A8-0121/2015
Michaela Šojdrová, Zoltán Balczó, Notis Marias, Ivana Maletić, Anna Záborská, Milan Zver i Eleonora Forenza

Sprawozdanie Bogdan Brunon Wenta - A8-0123/2015
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Momchil Nekov i Ivana Maletić

Sprawozdanie Elisabeth Köstinger - A8-0126/2015
Franc Bogovič, Jiří Pospíšil, Tonino Picula, Notis Marias, Momchil Nekov, Marijana Petir i Ivana Maletić.

Informacja prawna