Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 28 april 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Andrabehandlingsrekommendation Olga Sehnalová - A8-0053/2015
Jiří Pospíšil, Angelika Mlinar, Tonino Picula, Momchil Nekov, Notis Marias, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Peter Jahr, Seán Kelly och Dieter-Lebrecht Koch

Andrabehandlingsrekommendation Nils Torvalds - A8-0025/2015
Jiří Pospíšil, Jean-François Jalkh, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Peter Jahr, Marijana Petir och Seán Kelly

Andrabehandlingsrekommendation Margrete Auken - A8-0130/2015
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Momchil Nekov, Marian Harkin, Marijana Petir, Seán Kelly, Ivana Maletić och Michaela Šojdrová

Andrabehandlingsrekommendation José Inácio Faria - A8-0122/2015
Marian Harkin och Seán Kelly

Betänkande Jarosław Wałęsa - A8-0128/2015
Marian Harkin och Marijana Petir

Betänkande Alain Cadec - A8-0060/2014
Franc Bogovič

Betänkande Krystyna Łybacka - A8-0121/2015
Michaela Šojdrová, Zoltán Balczó, Notis Marias, Ivana Maletić, Anna Záborská, Milan Zver och Eleonora Forenza

Betänkande Bogdan Brunon Wenta - A8-0123/2015
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Momchil Nekov och Ivana Maletić.

Betänkande Elisabeth Köstinger - A8-0126/2015
Franc Bogovič, Jiří Pospíšil, Tonino Picula, Notis Marias, Momchil Nekov, Marijana Petir och Ivana Maletić.

Rättsligt meddelande