Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 28. dubna 2015 - Štrasburk

9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Jiří Pospíšil oznámil, že se z technických důvodů nemohl zúčastnit hlasování o doporučení pro druhé čtení Olgy Sehnalové (A8-0053/2015).

°
° ° °

Nirj Deva v souladu s přílohou I čl. 3 odst. 3 jednacího řádu oznámil, že se nezúčastnil hlasování o doporučení pro druhé čtení Margrete Aukenové (A8-0130/2015) z důvodu střetu zájmů.

Právní upozornění