Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 28. april 2015 - Strasbourg

9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Jiří Pospíšil havde meddelt, at han af tekniske grunde ikke havde kunnet deltage i afstemningen om indstilling ved andenbehandling af Olga Sehnalová (A8-0053/2015).

°
° ° °

Nirj Deva havde i overensstemmelse med bilag I, artikel 3. stk. 3, i forretningsordenen meddelt, at han på grund af en interessekonflikt ikke havde deltaget i afstemningen om instilling ved andenbehandling af Margrete Auken (A8-0130/2015).

Juridisk meddelelse