Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 28. apríla 2015 - Štrasburg

9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Jiří Pospíšil oznámil, že z technických dôvodov sa nemohol zúčastniť na hlasovaní o odporúčaní do druhého čítania Olga Sehnalová (A8-0053/2015).

°
° ° °

V súlade s článkom 3 ods. 3 prílohy I rokovacieho poriadku Nirj Deva oznámil, že sa z dôvodu finančného záujmu nezúčastnil na hlasovaní o odporúčaní do druhého čítania Margrete Auken (A8-0130/2015).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia