Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0255(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0055/2015

Внесени текстове :

A8-0055/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 12
CRE 28/04/2015 - 12

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.64
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0173

Протокол
Вторник, 28 април 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

12. Европейска прокуратура (разискване)
CRE

Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monica Macovei (A8-0055/2015)

Monica Macovei представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Victor Negrescu (докладчик по становището на комисията JURI), Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatrix von Storch, Sylvia-Yvonne Kaufmann, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Louis Michel, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatrix von Storch, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Florian Philippot, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Victor Negrescu, Milan Zver, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Péter Niedermüller, Helga Stevens, William (The Earl of) Dartmouth, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ingeborg Gräßle, Vicky Maeijer, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Evelyn Regner и Marek Jurek.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Axel Voss, Lucy Anderson, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica и Benedek Jávor.

Изказаха се: Věra Jourová и Monica Macovei.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.64 от протокола от 29.4.2015.

Правна информация