Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0255(APP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0055/2015

Ingediende teksten :

A8-0055/2015

Debatten :

PV 28/04/2015 - 12
CRE 28/04/2015 - 12

Stemmingen :

PV 29/04/2015 - 10.64
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0173

Notulen
Dinsdag 28 april 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave

12. Europees openbaar ministerie (debat)
CRE

Interimverslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0055/2015)

Monica Macovei leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Victor Negrescu (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatrix von Storch, Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatrix von Storch, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Florian Philippot, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Victor Negrescu, Milan Zver, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Péter Niedermüller, Helga Stevens, William (The Earl of) Dartmouth, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ingeborg Gräßle, Vicky Maeijer, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Evelyn Regner en Marek Jurek.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Axel Voss, Lucy Anderson, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica en Benedek Jávor.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Monica Macovei.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.64 van de notulen van 29.4.2015.

Juridische mededeling