Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 28 април 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Внесени документи
 4.Изменение на Директивата относно качеството на горивата и на Директивата за възобновяемите източници ***II (разискване)
 5.Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки ***II (разискване)
 6.Емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт *** II (разискване)
 7.Време за гласуване
  7.1.Международна конвенция относно нормите за персонала на риболовните кораби *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.2.Проект на коригиращ бюджет № 2/2015: преразглеждане на МФР за периода 2014 - 2020 (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.3.Разгръщането на бордовата система eCall ***II (гласуване)
  7.4.Изменение на Директивата относно качеството на горивата и на Директивата за възобновяемите източници ***II (гласуване)
  7.5.Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки ***II (гласуване)
  7.6.Емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт ***II (гласуване)
  7.7.Европейската статистика ***II (гласуване)
  7.8.Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I (гласуване)
  7.9.Задължение за разтоварване на сушата ***I (гласуване)
  7.10.Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на сътрудничество между ЕО и Русия с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС *** (гласуване)
  7.11.Прилагането на процеса от Болоня (гласуване)
  7.12.Европейското кино в цифровата епоха (гласуване)
  7.13.Нова стратегия на ЕС за горите (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Прието решение относно Европейската програма за сигурност (разискване)
 12.Европейска прокуратура (разискване)
 13.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 14.Последни разкрития на масов организиран шпионаж срещу граждани, политици и дружества в ЕС от страна на Националната агенция за сигурност на САЩ (NSA) и участието на германската Федерална разузнавателна служба (Bundesnachrichtendienst) в него (разискване)
 15.Фондове на паричния пазар ***I (разискване)
 16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. (разискване)
 17.Предварително финансиране за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост ***I (разискване)
 18.Състав на Парламента
 19.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за бюджетната 2016 година - Раздел I - Парламент (разискване)
 20.Подобаваща закрила за лицата, подаващи сигнали за нередности, и журналистите с цел борба с данъчните измами и избягването на данъци (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (321 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (64 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (262 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (37 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (28 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (51 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (362 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (72 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (512 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (1210 kb)
Правна информация