Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Składanie dokumentów
 4.Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych ***II (debata)
 5.Zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy ***II (debata)
 6.Emisje dwutlenku węgla z transportu morskiego *** II (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Międzynarodowa konwencja o wymaganiach dla załóg statków rybackich *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.2.Projekt budżetu korygującego nr 2/2015: zmiana wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.3.Wdrożenie systemu pokładowego eCall ***II (głosowanie)
  7.4.Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych ***II (głosowanie)
  7.5.Zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy ***II (głosowanie)
  7.6.Emisje dwutlenku węgla z transportu morskiego ***II (głosowanie)
  7.7.Statystyka europejska ***II (głosowanie)
  7.8.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby ***I (głosowanie)
  7.9.Obowiązek wyładunku ***I (głosowanie)
  7.10.Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między WE i Rosją w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE *** (głosowanie)
  7.11.Wdrażanie procesu bolońskiego (głosowanie)
  7.12.Film europejski w dobie cyfrowej (głosowanie)
  7.13.Nowa strategia leśna UE (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Decyzja przyjęta w sprawie Europejskiej agendy bezpieczeństwa (debata)
 12.Prokuratura Europejska (debata)
 13.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 14.Ostatnie doniesienia o zorganizowanej masowej inwigilacji europejskich obywateli, polityków i przedsiębiorstw prowadzonej przez NSA oraz o udziale Bundesnachrichtendienst (debata)
 15.Fundusze rynku pieniężnego ***I (debata)
 16.Absolutorium za 2013 r. (debata)
 17.Początkowe płatności zaliczkowe wypłacane na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ***I (debata)
 18.Skład Parlamentu
 19.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament (debata)
 20.Odpowiednia ochrona osób zgłaszających zachowania nieetyczne oraz dziennikarzy w celu zwalczanie oszustw podatkowych i unikania opodatkowania (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół
Wersja ostateczna (277 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (64 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (255 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (37 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (25 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (50 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (332 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (64 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (480 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (1125 kb)
Informacja prawna