Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 28. apríla 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Predloženie dokumentov
 4.Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov ***II (rozprava)
 5.Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek ***II (rozprava)
 6.Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy *** II (rozprava)
 7.Hlasovanie
  7.1.Medzinárodný dohovor o normách pre posádku rybárskych plavidiel *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2015: Revízia VFR na roky 2014 – 2020 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.3.Zavádzanie palubného systému eCall ***II (hlasovanie)
  7.4.Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov ***II (hlasovanie)
  7.5.Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek ***II (hlasovanie)
  7.6.Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy ***II (hlasovanie)
  7.7.Európska štatistika ***II (hlasovanie)
  7.8.Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie ***I (hlasovanie)
  7.9.Povinnosť vylodiť úlovky ***I (hlasovanie)
  7.10.Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a Ruskom, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátska k EÚ *** (hlasovanie)
  7.11.Vykonávanie bolonského procesu (hlasovanie)
  7.12.Európsky film v digitálnej ére (hlasovanie)
  7.13.Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s európskym programom v oblasti bezpečnosti (rozprava)
 12.Európska prokuratúra (rozprava)
 13.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 14.Nedávne zistenia týkajúce sa hromadnej organizovanej špionáže Národnej bezpečnostnej agentúry USA namierenej proti občanom, politikom a spoločnostiam EÚ a zaangažovanosť nemeckej spravodajskej služby (BND) na týchto činnostiach (rozprava)
 15.Fondy peňažného trhu ***I (rozprava)
 16.Udelenie absolutória za rok 2013 (rozprava)
 17.Predbežné financovanie operačných programov podporovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí ***I (rozprava)
 18.Zloženie Parlamentu
 19.Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament (rozprava)
 20.Primeraná ochrana informátorov a novinárov v rámci boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (279 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (64 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (247 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (37 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (23 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (50 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (327 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (65 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (479 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (1193 kb)
Právne oznámenie