Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2660(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0367/2015

Debaty :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0176

Protokół
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

3. Sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie azylu i migracji (debata)
CRE

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie azylu i migracji (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Istvána Ujhelyiego, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alessandrę Mussolini, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Maria Grapini, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth w reakcji na wypowiedź Sophii in 't Veld, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, i Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Philippe'a Lambertsa, José Inácio Faria w sprawie przebiegu debaty (przewodniczący udzielił wyjaśnień co do przepisów mających zastosowanie), Matteo Salvini niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Eleonorę Forenzę, i Monika Hohlmeier.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Cornelia Ernst aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Monika Hohlmeier która udzieliła odpowiedzi, Tanja Fajon, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Maria Borghezia, Helga Stevens, Cecilia Wikström, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kristinę Winberg, Barbara Spinelli, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Ska Keller, Tiziana Beghin, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Silvię Costę, Konstantinos Papadakis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fredricka Federley'a, Esteban González Pons, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marinę Albiol Guzmán, Birgit Sippel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Emmanouila Glezosa, Timothy Kirkhope, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Vicky Ford, Louis Michel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlucę Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly i Laura Ferrara.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos i Pier Antonio Panzeri.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor i Michela Giuffrida.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) i Donald Tusk.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić i Andrej Plenković w imieniu grupy PPE, w sprawie niedawnych tragedii migrantów próbujących przepłynąć przez Morze Śródziemne (2015/2660(RSP)) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, w sprawie sprawozdania z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.), w tym w sprawie niedawnych tragicznych wydarzeń na Morzu Śródziemnym oraz polityki UE w zakresie migracji i azylu (2015/2660(RSP)) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras i Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sprawozdania z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – niedawne tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie migracji i azylu (2015/2660(RSP)) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton i Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, w sprawie ostatnich tragicznych wydarzeń na Morzu Śródziemnym oraz polityki UE w zakresie migracji i azylu (2015/2660(RSP)) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez i Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, w sprawie ostatnich tragedii na Morzu Śródziemnym oraz polityki migracyjnej i azylowej UE (2015/2660(RSP)) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva i Emmanouil Glezos w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sprawozdania z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – niedawne tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie migracji i azylu (2015/2660(RSP)) (B8-0381/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.67 protokołu z dnia 29.4.2015.

Informacja prawna