Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0192(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0029/2014

Ingivna texter :

A8-0029/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0116

Protokoll
Onsdagen den 29 april 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

10.7. Tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget på vissa slag av övergripande statligt stöd * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd (kodifiering) [COM(2014)0377 - C8-0139/2014- 2014/0192(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2015)0116)

Rättsligt meddelande