Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Ingeborg Gräßle - A8-0101/2015
Paloma López Bermejo ja Peter Jahr

Mietintö Elisabeth Morin-Chartier - A8-0134/2015
Igor Šoltes, Momchil Nekov, Marian Harkin, Anna Záborská, Ivana Maletić, Stanislav Polčák ja Maria Spyraki

Mietintö Gilles Pargneaux - A8-0082/2015
Michaela Šojdrová ja Tomáš Zdechovský

Mietintö Ryszard Czarnecki - A8-0116/2015
Tomáš Zdechovský

Mietintö Ryszard Czarnecki - A8-0115/2015
Tomáš Zdechovský

Mietintö Ryszard Czarnecki - A8-0085/2015
Angelika Mlinar

Mietintö Ryszard Czarnecki - A8-0097/2015
Tomáš Zdechovský

Mietintö Neena Gill - A8-0041/2015
Marian Harkin

Mietintö Gérard Deprez - A8-0144/2015
Igor Šoltes

Mietintö Monica Macovei - A8-0055/2015
Jiří Pospíšil, Zoltán Balczó, Martina Anderson, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor ja Angel Dzhambazki.

Oikeudellinen huomautus